ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

Επίσκεψη της Προϊσταμένης της 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κας Σταυρούλα Σδρόλια, στο Κάστρο της Σκιάθου (δημοσίευση 25 Ιουνίου 2012).

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (δημοσίευση 30 Μαΐου 2012).

Αποκατάσταση του παλαιού ''Χορού των Προφητών'' με ακριβές αντίγραφο.

Απολογισμός προηγουμένων Ετών - Νέες δράσεις για το 2013 (δημοσίευση 16 Ιανουαρίου 2013).

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Μεσαιωνικού Οικισμού Σκιάθου (Από δημοσίευμα του Δήμου Σκιάθου στην ηλεκτρονική Εφημερίδα ''Βόρειες Σποράδες'', 9 Απριλίου 2013).


Προχωρούν οι εργασίες στο Κάστρο Σκιάθου (Από δημοσίευμα του Δήμου Σκιάθου στην ηλεκτρονική Εφημερίδα ''Βόρειες Σποράδες'', 10 Μαΐου 2013).

Αποκατάσταση των παλαιών βημοθύρων του Ναού του Χριστού με ακριβή αντίγραφα  (δημοσίευση 22 Οκτωβρίου 2013).