Εγγραφή Νέων Μελών

Το Πολιτιστικό Σωματείο ''Φίλοι του Κάστρου'' ιδρύθηκε με σκοπόν να αγκαλιάσει όλους όσους αγαπούν τον Μεσαιωνικό Οικισμό και θέλουν να συνεισφέρουν στα αναστηλωτικά έργα και τη διατήρηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Κάστρου. Η Ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ, ενώ από 01/01/2012 και λόγω των οικονομικών δυσχερειών η Επιτροπή επαναπροσδιόρισε το ποσό της Ετήσιας συνδρομής στα 10 ευρώ. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε μέλη του Σωματείου ''Φίλοι του Κάστρου'' μπορείτε να στείλετε e-mail στον παρακάτω σύνδεσμο και θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά. Για κάθε Συνδρομή αλλά και δωρεές κόβεται νόμιμη απόδειξη.
E-mail Επικοινωνίας