Γραπτὲς μαρτυρίες καὶ κείμενα


Ὅπως προαναφέραμε καὶ στὴ σελίδα ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, ἀπὸ τὴν μακραίωνη ζωή τῶν σκιαθιτών ἐπάνω στὸ μεσαιωνικὸ φρούριο δὲν διασώθηκαν ἐπίσημα ἔγγραφα, καθῶς τὸ 1771 ὁ Καπτὰν-Γιώργης Τζόγκανος κατὰ τὴν πολιορκία του φρουρίου λεηλάτησε πολλὰ κτήρια καὶ ἀνάμεσα σὲ ἄλλα πυρπόλησε τὸ παλαιὸ ἐνετικὸ διοικητήριο, τὴν Καγκελαρία τοῦ Κάστρου, καταστρέφοντας ὁλοσχερῶς κάθε ἄμεση γραπτὴ μαρτυρία. Παραθέτουμε ἐδὼ ὅσες ἄμεσες ἢ ἔμμεσες μαρτυρίες ἀνακάλυψε ὁ ἱστορικὸς τῆς Σκιάθου, αεἰμνηστος καθηγητὴς καὶ ὀφφικιάλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σκιαθίτης Ἰωάννης Φραγκούλας, τὰ ὁποία καὶ εξέδωσε στὸ τετράτομο μνημειώδες ἔργο του μὲ τὸν τίτλο Σκιαθίτικα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ(1459-1538).

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΜΟΡΟΖΙΝΗ(1660), τοῦ Ἐνετοῦ ἱστορικοῦ G. Brussoni.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΜΟΡΟΖΙΝΗ(1660), τοῦ Ἐνετοῦ ἱστορικοῦ B. Nanni.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ(1826).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου