Δ. Σ.


Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ''Φίλοι του Κάστρου'', από τη ημέρα της Ιδρύσεώς του έως σήμερα, διετέλεσαν οι κάτωθι:

Από 21/02/2006: 

π. Γεώργιος Σταματάς,               Πρόεδρος,
Γεώργιος Άννης,                        Αντιπρόεδρος,
Αγγελική Μαυρογιάννη,             Γενικός Γραμματέας,
Ιωάννης Αγιομαμίτης,                Ταμίας,
Κωνσταντίνος Ιω. Παρίσσης,     Μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη:
Άννα Δεληγιάννη,
Νικόλαος Πατσονικολής.Από 11/11/2007: 


π. Γεώργιος Σταματάς,               Πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Ιω. Παρίσσης,     Αντιπρόεδρος,
Αγγελική Μαυρογιάννη,             Γενικός Γραμματέας,
Ιωάννης Αγιομαμίτης,                Ταμίας,
Δημήτριος Αικατερίνης,              Μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη:
π. Νικόλαος Σταματάς,
Κωνσταντίνος Κουτούμπας.


Από 10/01/2010:


π. Γεώργιος Σταματάς,               Πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Ιω. Παρίσσης,     Αντιπρόεδρος,
Κωνσταντίνος Κουτούμπας,       Γενικός Γραμματέας,
Ιωάννης Αγιομαμίτης,                Ταμίας,
Αναστασία Φιλαρέτου,                Μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη:
π. Νικόλαος Σταματάς,
Κυριακή Αγιομαμίτη.


Από 14/02/2012:

π. Γεώργιος Σταματάς,               Πρόεδρος,
π. Λουκάς Σταμέλος,                 Αντιπρόεδρος,
Κωνσταντίνος Κουτούμπας,       Γενικός Γραμματέας,
Αρετή Μίχου,                             Ταμίας,
Κωνσταντίνος Ιω. Παρίσσης,      Μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη:
π. Νικόλαος Σταματάς,
Αναστασία Φιλαρέτου.

Από 26/01/2014:

π. Γεώργιος Σταματάς,               Πρόεδρος,
π. Νικόλαος Σταματάς,              Αντιπρόεδρος,
Κωνσταντίνος Κουτούμπας,       Γενικός Γραμματέας,
Κυριακή Αγιομαμίτου,               Ταμίας,
Κωνσταντίνος Ιω. Παρίσσης,      Μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη:
Χρυσοβαλάντης Μιτζέλος,
Τσολοβίκος Γεώργιος, Αρετή Μίχου, Παναγιώτης Γεωργίου  **κατόπιν προτάσεως του Προέδρου εξαιτίας ισοβαθμίας.