Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

Το Κάστρο από ψηλά


Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Ανατολική πλευρά, από το Στοιβωτό.Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Ανατολική πλευρά, από το Στοιβωτό.

Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Από δεξιά προς τα αριστερά, το Κάστρο, η παραλία του Κάστρου και ο βράχος Φλανδρώ.


Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Εσωτερική πλευρά της Πύλης του Φρουρίου. Το σημείο όπου βρισκόταν το Κιόσκι των Προεστών και η Κινστέρνα πόσιμου νερού.


Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Διακρίνονται οι πυλώνες της κινητής ξύλινης γέφυρας, η εσωτερική πλευρά της Πύλης, εξωτερικά τείχη και το καστρινό σπίτι.


Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Λεπτομέρεια, το Κανόνι της Αναγκιάς και τα Καστρονήσια.Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Λεπτομέρεια, το Κανόνι της Αναγκιάς και τα Καστρονήσια.


Αεροφωτογραφία του Μεσαιωνικού Οικισμού του Κάστρου από τον Νίκο Πασχάλη (Skiathos aerophotography/aerofilming services). Λεπτομέρεια, το Κανόνι της Αναγκιάς και τα Καστρονήσια.