Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Από την Αγρυπνία στην Αγία Μαρίνα - Φωτολεύκωμα

ΦΩΤΟΛΕΥΚΩΜΑ

(16-17 Ιουλίου 2015)

 Η Αγία Μαρίνα, στο Κάστρο της Σκιάθου. 
Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα.

Η Αγία Μαρίνα, στο Κάστρο της Σκιάθου. 
Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα.

 Η θέα από το Κανόνι της Αναγκιάς, πάνω από την Αγία Μαρίνα. 
Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα.

Η θέα από το Κανόνι της Αναγκιάς, πάνω από την Αγία Μαρίνα.
Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα.

 Η Αγία Μαρίνα, στο Κάστρο της Σκιάθου. 
Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα.

 Λίγο πριν την Αγρυπνία.
Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

 ''ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν''
Η δύση του ηλίου από την Αγία Μαρίνα. 
Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα.

''ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν''
Η δύση του ηλίου από την Αγία Μαρίνα. Αντανάκλαση. 
Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Κουτούμπα..

''ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν''
Η δύση του ηλίου από την Αγία Μαρίνα. 
Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

''ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν''
Η δύση του ηλίου από την Αγία Μαρίνα. 
Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

Οπισθάμβωνος ευχή.
Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

Από το Φωτογραφικό Αρχείο Μαρίας Αντωνίτσα, Κωνσταντίνου Κουτούμπα.