Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Λειτουργικὰ ἀντικείμενα


16ος - 19ος αι
Χρυσοκέντητος Επιτάφιος από το Ναό της Γεννήσεως του Χριστού.

Χρυσοκέντητος Επιτάφιος από το Ναό της Γεννήσεως του Χριστού, λεπτομέρεια.

Χρυσοκέντητος Επιτάφιος από το Ναό της Γεννήσεως του Χριστού, λεπτομέρεια.


Ἀντιμίνσιο τοῦ Ἐπισκόπου Σκιάθου Ἰωάσαφ, 1685.

Αντιμίνσιο του Επισκόπου Σκιάθου Κλήμεντος, 1716. Από τη ΘΗΕ, τόμ. β΄, στ. 872.Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης. Λάβαρο της Αναστάσεως. δυτικού εικονογραφικού τύπου. Στο αριστερό άκρο, απεικόνιση της Αγίας Μαρίνης.

      
Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης. Λάβαρο της Αναστάσεως.  Λεπτομέρεια.


               
Εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προέρχεται από πολύγωνο ξύλινο Αρτοφόριο με ζωγραφικό διάκοσμο.
αργυρά εξαπτέρυγα της εποχής του Κάστρου.

Ἀργυρὸ Δισκοπότηρο, 1822.
Ἀργυρὸ Δισκοπότηρο, 1822.

Ἀργυρὸ Δισκοπότηρο, 1822.

<<πίσω