Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Ξυλόγλυπτα Τα Ξυλόγλυπτα του Μεσαιωνικού Φρουρίου (17ος-19ος αιώνας)Ο ξυλόγλυπτος ''Χορός των Προφητών''.

Ο ξυλόγλυπτος ''Χορός των Προφητών''. Λεπτομέρεια.

Ναός της Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο.


Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο και Δεσποτικός Θρόνος.


Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο, λεπτομέρεια. 

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Λεπτομέρεια, η Ωραία Πύλη, η αφιερωματική επιγραφή ΔΙΑ CΥΝΔΡΟΜΗC KAI ΕΞΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΕΡΕΩC AXqE(1695) . 

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Λεπτομέρεια, η Νότια Πύλη του Αγίου Βήματος.

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Λεπτομέρεια, νότια πλευρά.

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Το λυπητερό της
Σταύρωσης.

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα.

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα. Λεπτομέρεια,  από τη σκηνή του Ευαγγελισμού, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ  και ο Προφήτης Δαυίδ(Αντωνίου του Κρητός).
Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα. Λεπτομέρεια, από τη σκηνή του Ευαγγελισμού, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ (Αντωνίου του Κρητός).


Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα. Λεπτομέρεια, ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος(Αντωνίου του Κρητός).

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα. Λεπτομέρεια, εξαπτέρυγο(Αντωνίου του Κρητός).

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα. Λεπτομέρεια, από τη σκηνή του Ευαγγελισμού, η Θεοτόκος και ο Προφήτης Σολομών(Αντωνίου του Κρητός).

Ναός Γεννήσεως του Χριστού. Τέμπλο. Τα Βημόθυρα. Λεπτομέρεια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Νικόλαος(Αντωνίου του Κρητός).


 Ναός Αγίου Νικολάου. Το Τέμπλο.  
 Ναός Αγίου Νικολάου. Το Τέμπλο. Λεπτομέρεια.

 Ναός Αγίου Νικολάου. Το Τέμπλο. Λεπτομέρεια.

 Ναός Αγίου Νικολάου. Το Τέμπλο. Λεπτομέρεια.

<<πίσω