Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Από την Αγρυπνία στην Παναγία την Πρέκλα

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ὑπαίθρια Ἀγρυπνία στὰ ἐρείπια τῆς Παναγίας τῆς Πρέκλας, 19-20 Αὐγούστου 2012.  Φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Κων. Κουτούμπα.Φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Mάγδας Ἰωάννου.