Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012


Ἀπὸ τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Λάκη Τσαμπᾶ, δεκαετία '30. 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στὸ Κάστρο. Παλαιὸ Μετόχιο τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, χτίστηκε τον 17ο αἰώνα, γιὰ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ κατὰ τὸν 19ο αἰώνα, ὁπότε καὶ περιῆλθε στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Τριῶν Ἰεραρχῶν Σκιάθου. Ὁ παλαιὸς Ναὸς μὲ τὸν κίνδυνο κατολίσθησης γκρεμίστηκε γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν Ναό που βλέπουμε στὴ φωτογραφία καὶ σώζεται μέχρι καὶ σήμερα. Στὸ βάθος διακρίνεται τὸ Κάστρο καὶ ἰδιαίτερα τὸ Τζαμὶ τοῦ Τουρκικοῦ Διοικητηρίου καθὼς καὶ ἡ Δ πλευρὰ ἀπὸ τὸ Κονάκι τοῦ Ἀγᾶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: