Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἀνακαίνιση τῶν ξύλινων θυρῶν τῆς Πύλης τοῦ Κάστρου. Διακρίνονται μεταξὺ ἄλλων ὁ καραβομαραγκὸς Ἰωάννης Γ. Σταματᾶς, ὁ μαθητευόμενός του Μάνθος Τζοῦμας καὶ ὁ μπαρμπαΓιάννης Παρίσης, ψυχὴ τοῦ Κάστρου. Ἡ Πύλη διατηρεῖ τὸ παλαιὸ σχῆμα της ἑνῶ διακρίνεται καὶ ἡ γνωστὴ ἐπιγραφὴ ἀπὸ πορόλιθο ''ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΣΤΡΟΝ ΤΟ ΕΤΕΙ 16..'' ἡ ὁποῖα κατὰ τὸ σεισμὸ τοῦ '89 κατέρρευσε.

Δεκαετία ’60. Φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Μάνθου Τζοῦμα.