Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Το Κάστρο σήμερα

  Ο ανωτέρω τοπογραφικός χάρτης αποτελεί διπλωματική εργασία φοιτητών του ΑΠΘ (τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας) εκπονηθείσα το 1999, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Δ. Βλάχου και Κ. Τοκμακίδη. Στον ανωτέρω χάρτη σημειώσαμε με κόκκινο χρώμα τα προσβάσιμα σημεία σήμερα και με κίτρινο τα στεγασμένα κτίρια.