Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Ἀγρυπνία στὴν Παναγία τὴν Μεγαλομάτα 26 Ἰουνίου 2013


Τὴν Τετάρτη 26 Ἰουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια ὑπαίθρια Ἀγρυπνία στὰ ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλομάτας στὴ Μεσαιωνικὴ πολιτεία τῆς Σκιάθου, τὸ Κάστρο. Σὺν Θεῷ ἦταν ἡ τρίτη κατὰ σειρὰν Ὑπαίθρια Πανήγυρις μετὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν ἐρειπίων ἀπὸ τὶς προσχώσεις. Ἡ Ἀγρυπνία ἄρχισε στὶς 8:00μ.μ. μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου τοῦ Ἀκαθίστου, ποὺ τελεῖται κατ ʼ  ἐξαίρεσιν ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέρα αὐτὴ, καθὼς ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας ἐτιμάτο στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἀκαθίστου. Φέτος ἡ Ἀκολουθία συνέπιπτε καὶ μὲ τὰ μεθέορτα τῆς Δεσποτικὴς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώρα ἡ Θεία Λειτουργία ποὺ διήρκεσε ἕως τὶς 12 τὰ ξημερώματα. 
Ἀπὸ τὴν πρώτη ὑπαίθρια Ἀγρυπνία. Φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Κ. Κουτούμπα.

Ἀπὸ τὴν πρώτη ὑπαίθρια Ἀγρυπνία. Φωτογραφικὸ ἀρχεῖο Κ. Κουτούμπα.

Ἀπὸ τὴν φετινὴ Ἀγρυπνία, κατὰ τὴ Θ. Λειτουργία, ὁ παπᾶ-Νικόλας Σταματᾶς. Φωτογρ. ἀρχεῖο Κ. Κουτούμπα.

Τὸ σεπτὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλομάτας, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ Τριῶν Ἰεραρχῶν Σκιάθου.

Ἀπολυτίκιον Παναγίας Μεγαλομάτας

Ποίημα Ἱεροδιακόνου Νεκταρίου Εὐγενικοῦ

Ἦχος δ᾿. Ταχὺ προκατάλαβε.

ς δῶρον ἀτίμητον ἐν τῇ σῇ νήσῳ σεπτόν,
Εἰκὼν ἡ περίπυστος πηγὴ θαυματων πολλῶν, ἐν
Σκιάθῳ ἀνεύρηται. Ἣν ὡς Μεγαλομάταν, μετ᾿
εὐχῶν θερμοτάτων, πίστει τε καὶ ἐλπίδι, εὐσεβῶς

μελωδοῦμεν, τὴν ὄντως Θεοτόκον καὶ ἀειπάρθενον.

Δεῖτε παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου