Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

Η φωτογραφία της μέρας...


Στο βορειότερο άκρο της Σκιάθου, οι πολεμίστρες του Κάστρου. Φωτογραφία που μας παραχώρησε ευγενικά ο σκιαθίτης φίλος Βασίλης Γ. Γκιαουράκης.