Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

Αποκατάσταση του παλαιού ''Χορού των Προφητών'' με ακριβές αντίγραφο.

           Μεταξύ των άλλων κειμηλίων τα οποία έχουν διασωθεί από το Ναό του Χριστού στο Κάστρο είναι και Χορός των Προφητών. Πρόκειται για ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι το οποίο εσωτερικά φέρει τις μορφές των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που πλαισιώνουν την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία εκπληρώνει το Έργο της Θείας Οικονομίας με τη Γέννηση του Θεανθρώπου. 
          Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο περίφημο Διήγημά του Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο, κάνει μια σύντομη περιγραφή του Χορού των Προφητών …’’Ἐν τῷ μέσῳ δὲ κρέμαται ὁ μέγας ὀρειχάλκινος καὶ πολύκλαδος πολυέλεος, καὶ ὁλόγυρα ὁ κρεμαστὸς χορός, μὲ τὰς εἰκόνας τῶν Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, ὑφ᾽ ὃν ἐτελοῦντο τὸ πάλαι οἱ σεμνοὶ γάμοι τῶν χριστιανικῶν ἀνδρογύνων’’.
           Μετά την ίδρυση της σημερινής πόλης της Σκιάθου τον 19ο αιώνα, ο Χορός των Προφητών μεταφέρθηκε μαζί με άλλα κειμήλια στον Μητροπολιτικό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου, υπό τη δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν σήμερα οι Ναοί του Φρουρίου. 
      Την δεκαετία του '70 φιλακόλουθοι Σκιαθίτες, ανάμεσά τους ο Νικόλαος Π. Διολέττας, κατασκεύασαν ένα πρόχειρο αντίγραφο του Χορού των Προφητών, και το τοποθέτησαν στη θέση του παλαιού Χορού στο Χριστό, στο Κάστρο.
       Μετά την αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Χριστού, ο Σύλλογος Φίλοι του Κάστρου προχωρεί σε περαιτέρω αποκατάσταση του Ναού του Χριστού, εσωτερικά και εξωτερικά. Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάστηκε σε εργαστήριο ξυλογλυπτικής ακριβές αντίγραφο του Χορού των Προφητών, που διακοσμήθηκε εξωτερικά από τον Εικονογράφο Κωνσταντίνο Κουτούμπα, ενώ στην εσωτερική του επιφάνεια τοποθετήθηκαν φωτοαντίγραφα των εικόνων του παλαιού Χορού.                

 Το πρόχειρο αντίγραφο του Χορού των Προφητών το οποίο τοποθετήθηκε στη θέση του παλαιού Χορού, δωρεά του Νικολάου Π. Διολέττα. Κατασκευάστηκε την δεκαετία του 70 και διακοσμήθηκε από νεώτερες Εικόνες.


Το πρόχειρο αντίγραφο του Χορού των Προφητών, λεπτομέρεια.


 Ο αυθεντικός Χορός των Προφητών, ο οποίος φυλάσσεται στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου.


Το γνήσιο αντίγραφο του Χορού των Προφητών, μετά την τοποθέτησή του, κατά τη διάρκεια Αγρυπνίας στο Χριστό στο Κάστρο.