Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014

Γιὰ τὸ 2014

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους τοὺς φίλους τοῦ Κάστρου καὶ τοὺς ἐπισκέπτες μας Καλὴ καὶ Εὐλογημένη Χρονιά, μὲ ὑγεία, ἀγάπη, εἰρήνη
 καὶ κάθε ἀπὸ Θεοῦ εὐλογία!