Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ.
Ἀνακοινώνεται ὅτι τὴν Κυριακὴ 26 Ἰανουαρίου 2014 στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἐνοριῶν Σκιάθου καὶ ὥρα 5:00μ.μ. θὰ πραγματοποιηθεῖ συνεδρίαση τοῦ ἐκλεγέντος Δ.Σ. Καλοῦνται τὰ νέα μέλη τοῦ Δ.Σ. ἀλλὰ καὶ ὅσοι συμμετείχαν ὡς ἐκλόγιμοι στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία τοῦ Συλλόγου να παρευρεθοῦν.

Ἐκ τοῦ Προεδρείου