Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Το νέο Δ. Σ.


Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 τα εψηφισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ''Φίλοι του Κάστρου'' συνήλθε σε σώμα προκειμένου να διαμορφωθεί το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που  αποτελείται από τους εξής:


π. Γεώργιο Σταματά,               Πρόεδρο,
π. Νικόλαο Σταματά,              Αντιπρόεδρο,
Κωνσταντίνο Κουτούμπα,       Γενικό Γραμματέα,
Κυριακή Αγιομαμίτου,               Ταμία,
Κωνσταντίνο Ιω. Παρίσση,      Μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη τους:
Χρυσοβαλάντη Μιτζέλο,
Τσολοβίκο Γεώργιο, Αρετή Μίχου, Παναγιώτη Γεωργίου.

Κατόπιν προτάσεως του Πρέδρου εξαιτίας ισοβαθμίας θα παραμείνουν τρία εψηφισμένα αναπληρωματικά μέλη ως έβδομο μέλος.