Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Σκιαθίτες φωτογραφίζουν τὸ Κάστρο

Ἀπὸ τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τῶν Νικολάου Ἰ. Πασχάλη καὶ Μανώλη Λάζου.

Τὸ Στοιβωτὸ καὶ ἡ ἀκτὴ τοῦ Κουρούπη. Φωτ. ἀρχεῖο Ν. Πασχάλη.

Τὸ οὐράνιο στερέωμα ἀπὸ τὸ Κάστρο τὴ νύχτα. Φωτ. ἀρχεῖο Ν. Πασχάλη.

Τὸ Κανόνι τῆς Ἀναγκιᾶς (Μπαρμπεράκι). Φωτ. ἀρχεῖο Ν. Πασχάλη.

Τὸ Κανόνι τῆς Ἀναγκιᾶς (Μπαρμπεράκι). Φωτ. ἀρχεῖο Ν. Πασχάλη.

Τὸ Τζαμί μὲ ἀνατέλλουσα πανσέληνο. Φωτ. ἀρχεῖο Μ. Λάζου.

Ἡ Παναγία ἡ Πρέκλα μὲ ἀνατέλλουσα πανσέληνο. Φωτ. ἀρχεῖο Μ. Λάζου.

Τὸ ἐσωτερικό τῆς Πύλης τοῦ Φρουρίου καὶ τὸ παλαιὸ λιθόστρωτο. Φωτ. ἀρχεῖο Μ. Λάζου.