Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ


Posted on στον Ιστότοπο του Πνευματικού Κέντρου Ενοριών Σκιάθου


Στις 26 προς 27 Δεκεμβρίου 2011 τελέσθηκε η Χριστουγεννιάτικη αγρυπνία στο ναό της Γεννήσεως του Χριστού εντός του Κάστρου της Σκιάθου. Οι πανηγυριστές ήταν λιγότεροι από άλλες χρονιές λόγω της βαρυχειμωνιάς. Ο καιρός ήταν βροχερός με τσουχτερό κρύο και πολύ δυνατό Βόρειο άνεμο.
   
«Ήρχισε  να σκοτεινιάζη. Ενύκτωσεν ακριβώς την στιγμήν καθ’ ην θα έβλεπον αντικρύ το Κάστρο… Νέφη συσσωρευμένα προς ανατολάς ημπόδιζον να φανή το παρήγορον φέγγος της σελήνης. Αλλ’ ο άνεμος, αντί να πέση, εδυνάμωνε, και αγρίευε και εθέριευε… Όταν έφθασαν εις το Κάστρον και εισήλθον εις τον ναόν του Χριστού, τόσο θάλπος εθώπευσε την ψυχήν των, ώστε αν ήσαν κατάκοποι, αν και ενύσταζον τινές αυτών, ησθάνθησαν τόσον την χαράν του να ζώσι και του να έχωσι φθάσει αισίως εις το τέρμα της πορείας των, εις τον ναόν του Κυρίου, ώστε τους έφυγε πάσα νύστα και πάσα κόπωσις… Και είτα ο ιερεύς έβαλεν  ευλογητόν και εψάλη η Λιτή της μεγαλοπρεπούς εορτής…»
(Στο Χριστό στο Κάστρο) Αλ. Παπαδιαμάντης.
   
Προς το τέλος του Όρθρου και πιο συγκεκριμένα στο τέλος της θ΄ ωδής των κανόνων αναβίωσε ένα ξεχασμένο έθιμο το οποίο αναφέρουν στα διηγήματά τους ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραïτίδης.
«Ο ειρμός της θ΄ ωδής, τελειώνει εις τας λέξεις “όση πέφυκεν η προαίρεσις, δίδου”, και… είχεν εισαχθεί έθιμον, όταν το παιδίον το κανοναρχούν ετελείωνε τον στίχον εκείνον, να περιέρχεται τείνον ανοικτόν το Μηναίον, προς τους προεστούς και άλλους κατόχους των στασιδίων, οίτινες εφιλοτιμούντο να ρίπτωσιν εντός του βιβλίου αργυρά κέρματα… δια ν’ ασημώσουν τον κανονάρχην.»
(Η Ντελησυφέρω) Αλ. Παπαδιαμάντης.
Αυτή τη νύχτα στο άκουσμα “η προαίρεσις δίδου” ο γιός του παπα-Νικόλα, ο Απόστολος έτρεξε με ανοιχτό το βιβλίο για να τον ασημώσουν.
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας οι χριστιανοί πρόσφεραν μεταξύ τους διάφορα χριστουγεννιάτικα εδέσματα και κρασί για το κρύο.    
«Και έφαγον πάντες και ηυφράνθησαν, εορτάσαντες τα Χριστούγεννα μετά σπανίας μεγαλοπρεπείας επί του ερήμου εκείνου Βράχου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου