Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Ἐφημέριοι τοῦ Κάστρου


(ἀπὸ το Λεύκωμα Τὸ Κάστρο τῆς Σκιάθου, σσ. 52-53)

(1650-1800)

1                    Παπά- Ἰωάννης

2                    Παπά- Φραγκούλης

3                    Παπά- Ἰωάννης

4                    Παπά- Καρανικόλας

5                    Παπα-Σταῦρος

6                    Παπά- Σταμάτης

7                    Παπά- Ἰωάννης, Οἰκονόμος

8                    Παπά- Διοματάρης

9                    Παπά- Ἰωάννης

10                Παπά- Ἐπιφάνιος

11                Παπά- Ἀλέξανδρος

12                Παπά- Γεωργάκης

13                Παπά- Ζαχαρίας Σακελλάριος

Ἱερεῖς τοῦ Κάστρου καὶ πρῶτοι ἐφημέριοι τῆς νέας πολίχνης μετὰ τὴν Ἐπανάσταση

14        Παπά- Γεώργιος Νικολαΐδης(+1859)

15        Παπά- Ἀλέξανδρος Νικολάου(+1869)

16        Παπά- Νικόλαος Φάλκος Πρωτόπαπας(+1883)