Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Ἐπίσκόποι Σκιάθου και Σκοπέλου ἐπὶ Κάστρου


Κατάλογος Ἐπισκόπων Σκιάθου και Σκοπέλου ἐπὶ Κάστρου.

(βλ. καὶ ἐκτενῶς στο Λεύκωμα Τὸ Κάστρο τῆς Σκιάθου, σσ. 42-51)


1542    Κύριλλος

Νεόφυτος

1621    Ἰγνάτιος

            Μητροφάνης

            Σάββας

            Κάλλιστος   

1648-1653       Ἰωσὴφ

1653-1671       Καλλίνικος

1671-1700       Ἰωάσαφ

1700-1732       Κλήμης

1732-1776       Διονύσιος

1777-1796       Ματθαῖος Σισμάνης

1796-1842       Εὐγένιος Οἰκονόμου


<<πίσω