Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Ἑνετοὶ Ραίκτωρες


Κατάλογος Ἐνετῶν Διοικητῶν τοῦ Κάστρου κατὰ τὶς περιόδους Ἐνετικῆς κατοχῆς. (βλ. καὶ ἐκτενῶς στο Λεύκωμα Τὸ Κάστρο τῆς Σκιάθου, σ. 32)
1454-1474 πρώτη Ἑνετικὴ κατοχή:

1454    Paulo Bonzi

1458    Giovanni da Ponte

1461    Pietro Civrano

1463    Giovannantonio Tiepolo

1466    Antonio da Canale

1468    Agostino Malipiero

1470    Francesvo Contarini

1473    Domenico Zentani

1474    Nicolo Giorgio

(1474-1486 πρώτη Τουρκικὴ κατοχή)

1486-1538 δεύτερη Ἑνετικὴ κατοχή:

1486    Girolamo Trevisano

1490    Marco Busnadego

1492    Francesco Tagiapiera

1495    Girolamo Giorgio

1497    Pietro Donalo

1501    Lorenzo Minio

1502    Nicolo Marcello

1505    Tommaso Morosini

1507    Angelo Quirini

1510    Luca Maliciero

1511    Luigi Muazzo

1514    Domenico Molino

1517    Marco Loredano

1520    Vincenzo Baffo

1523    Antonio Bardo

1525    Luigi Bembo

1526    Angelo Alberto

1530    Maino Malipiero

1532    Giorgio Arimondo

1535    Girolamo Memo

1538    Paolo Bragadino


<<πίσω