Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Προεστοὶ


Ὁ κατάλογος τῶν Προεστῶν τοῦ Φρουρίου τοῦ Κάστρου, γιὰ τὴν περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας (1763-1821), ὁπως μὰς τὸν διέσωσε στὴν ἱστορία του ὁ Τρύφων Εὐαγγελίδης:

(βλ. καὶ ἐκτενῶς στο Λεύκωμα Τὸ Κάστρο τῆς Σκιάθου, σσ. 49-51)Προεστοὶ

1763    Κωνσταντῖνος Μανωλάκης καὶ Ἰωάννης Γεωργίου Λογοθέτης

1774    Τουπιτζὴς Φάλκου

1793    Κωνσταντῖνος Καζόγλου Βυζάντιος

1796    Ἀντώνιος Γεωργίου καὶ Κωνσταντῖνος Γεωργίου

1799    Κωνσταντῖνος Γεωργίου

1802    Δημήτριος Γεωργίου καὶ Μανωλάκης Γεωργίου

1804    Ἀλέξανδρος Λογοθέτης, Δημήτριος Παπαδέλης,  
           Ἰωάννης Γεωργίου καὶ Γεώργιος Γιαλὴς

1808    Δημήτιος Γεωργίου, Δημήτριος Παπαδέλης,
           Ἰωάννης Γεωργίου καὶ Γεώργιος Γιαλὴς

1810    Νικόλαςο Γιαννακοῦ καὶ Διαμάντης Γεωργίου


Γραμματεῖς τῆς χώρας

1685    Γεώργιος Παπᾶς

1750    Κωνσταντῖνος Παντζόγλου

1765    Γεώργιος Τουσανάκης


Βοεβόδες

1769    Ἰσμαήλ-Ἀγᾶς

1779    Γεώργιος Γοζαδῖνος

1790    Χατζηδημήτρης Ἀτάμης

1800    Νικόλαος Βαλέττας

1801    Χατζηαλέξανδρος καὶ τοῦτου θανόντος Χατζηνικολὴς Δήμου

1802    Κωνσταντῖνος Ἰωάννου

1804-7     Σταθάκης Γ. Ἀρέθας

1808    Ίωάννης Χατζηφαρμάκης

1810    Μανωλάκης Γεωργίου καὶ τοῦτου θανόντος ὁ Ἀναγνώστης Γεωργίου


Σουμπάσιδες τῆς χώρας

1728    Ἀγγελὴς ἀνεψιὸς τοῦ Δεσπότη Κλήμεντος

1741    Κωνσταντῖνος Νικολάου


Ζαμπίτες (Δεκατιστὲς)

1744    Νικόλαος

1776    Γεώργιος Γοζαδῖνος

1803    Κωνσταντῖνος


Καδήδες

1807 καὶ ἐντεύθεν: 

              Γιακοὺπ

              Μουσταφὰς

              Μεχμὲτ Ἀλῆς  

Αιγαιοπελαγίτης Προεστώς, 16ος αιώνας, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη.
<<πίσω